วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

PANARATANA

OPEN TO PANARATANA HOME

ความสุขเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้
L  Land    ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่
O Ocean  ท้องทะเลอันกว้างไกล
V Victory เกิดมาเพื่อชัยชนะ
E  Earth    โลกใบนี้คือที่ของเรา

ARABICALAND IN ARABICA COUNTRY
21/01/2557/23.33